Matthias Braun

Dominik Buggle

André Chenillet

Sekretär

Marcel Ferraro

Holger Fetzer

Steffen Frank

Peter Gentner

Florian Hermann

Pastpräsident

Patrick Hirt

Webmaster

Simon Hornung

Stefan Kempf

Präsident

Michael Lachenmaier

Vizepräsident, Schatzmeister

Philipp Polzer

Markus Ritzi

Florian Rosa

IRO

Dominik Schäfer

PRO

Florian Weber